Rozhledna Kuníček

28. června 2003 byla pro veřejnost otevřena rozhledna Kuníček u Petrovic.

Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene. Věž vznikla jako sdružená investice operátorů mobilních sítí T-Mobile Czech Republic a.s.. Eurotel Praha, spol. s.r.o., Český Mobil a.s..


Technické parametry:

Nadmořská výška terénu: 550,8 m n. m.
Celková výška stavby: 60,02 m
1. vyhlídková plošina ve výšce: 9,6 m
2. vyhlídková plošina ve výšce: 36,6 m
Projektant stavby: Ing. Pavel Konopa a
Ing.arch. Vladimír Charvát
Zhotovitel stavby: EXCON a.s.


Jednotné vstupné: 50,- Kč

Aktuální otevírací dobu lze nalézt na oficiálních stránkách Petrovic: petrovice-obec.cz


Otevřeno za slunného a jasného počasí. Za bouřky a deště je rozhledna z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Na rozhledně je možno zakoupit malé občerstvení (tatranky, pití,...) a fotofilmy.

zpět na hlavní stránku
Zdroj: petrovice-obec.cz